უკრაინის მიმართ დაძაბულობა რუსეთისა და ამერიკის პრეზიდენტების შეხვედრის ჩასაშლელად ხელოვნურად შეიქმნა

Gulbaat_08_12_21