ავტორის სტატიები

არ დაიღალეთ ამდენი „უკრაინის“ ბღავილით?

დამერწმუნებით ალბათ — ამდენი „უკრაინა“, აუტანელია. დილიდან დაწყებული მსოფლიოს ელექტრონული  მედია უკრაინაზე ლაპარაკობს — უკრაინას უძღვნიან თავიანთ გამოსვლებს ევროპელი, ამერიკელი,...

НАТО угрожает независимым странам — президент Ирана

Президент Ирана Ибрагим Раиси 20 января выступил в Государственной думе России. В своём выступлении он заявил: «НАТО занимается проникновением в географические пространства различных стран. Под...