ავტორის სტატიები

ვეცადოთ, შევუნარჩუნოთ ის წარმოდგენა

საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ღარიბაშვილმა კმაყოფილებით განაცხადა, რომ საქართველოს ეკონომიკა აღმავლობის გზაზეა და თავისი მოსაზრების გასამყარებლად ისიც თქვა, რომ ყველა ქვეყნის ხელმძღვანელი,...