რევაზ კილასონია: ის კითხვარი ხუთიანზეც რომ შევავსოთ, მაინც არ იქნება საკმარისი იმისთვის, რომ საქართველო გახდეს ევროკავშირის სრულფასოვანი წევრი

Kilasonia_19_04_22