სანამ თქვენ ქართველების უახლოესი ადამიანები იქნებით და, სანამ თქვენი მოდგმა იარსებებს, უბატონოდ ხმას არავინ გაგცემთ, მაგრამ, რომ მიდიხართ, სად მიდიხართ?!

Oniani_08_04_22