19.07.2024

გულბაათ რცხილაძე: საქართველოს მიმართ ისეთი ძირგამომპალი რეჟიმი რომ აკეთებს განცხადებებს, როგორიცაა უკრაინის ხელისუფლება, დიდი დამცირებაა ჩვენთვ

Gulbaat_06_04_22