თუ ბავშვებს დასჭირდებათ დახმარება, ყველას გავუწოდოთ დახმარების ხელი, უპირველესად კი _ ჩვენს სისხლსა და ხორცს

Beso_Barbaqadze_08_03_22