ილია ეროვნულ ცხოვრებაზე და ამ ცხოვრების მოწესრიგებისა და დაცვის უპირატეს მნიშვნელობაზე

Andriadze_02_03_22