19.07.2024

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდის მთავარი საზომი რიგითი ადამიანის მაცივარია და არა რეკორდულ მონაცემებზე საუბარი

Beso_18_01_22