22.07.2024

გულბაათ რცხილაძე: “3+3” ფორმატის შემოთავაზებით რუსეთმა საქართველოს ერთიანობის აღდგენის შანსი მისცა

Gulbaat_18_01_22