რიგითი ადამიანების საცხოვრებლებში მაცივარი გამოაღეთ და ეკონომიკურ ზრდაზე იქ არსებული პროდუქტების მიხედვით იმსჯელეთ, ბატონებო!

B_Barbaqadze_15_12_21