სად არის ჩიხიდან ჩვენი ქვეყნის გამოყვანის გასაღები და რა უნდა გააკეთონ საქართველოს მმართველებმა, ქვეყანა სტაგნაციიდან რომ გამოიყვანონ?

Gulbaat_01_12_21