მკვიდრი მოსახლეობის დაბერება, შობადობის კლება _ ქართველი ერი გადაშენების გზაზეა

Barbaqadze_16_11_21