ხელისუფლება ხორბლისა და ფქვილის მთავარ მომწოდებელთან მოლაპარაკებას დასავლეთის შიშით ვერ ბედავს

saq@msoflio_28_09_21