19.07.2024

გულბაათ რცხილაძე: “2008 წლის 8 აგვისტო _ დღე, როდესაც ოსი ხალხი ძალიან დიდი საფრთხის წინაშე დადგა

Gulbaat