ეს მთავრობა მათ ვერ იჭერს, ვინც დასაჭერია, სამაგიეროდ, გამოტენა პარლამენტი სამშობლოს მოღალატეებით…

PDF Embedder requires a url attribute 27-1